2022, október 04, 3:24:06

Természetgyógyászat

massage4-1-compressor

Ideális esetben mindig egészségesnek kellene lennünk. De sajnos előfordul, hogy megbetegszünk. Ilyenkor a különböző egészségügyi problémákkal küzdő ember orvoshoz fordul segítségért.

A mai, nyugati orvostudomány a betegségeket gyógyszeres vagy sebészeti módon kezeli. Azonban egyre tehetetlenebb a fejlett ipari világot elárasztó, un. „civilizációs” betegségekkel szemben. Mert ez a tünetek kezelésén alapuló orvostudományt. Nem az okot, hanem a tünetet szünteti meg. Aztán ha sikerül megszüntetni a tünetet, néhány hónapon, éven belül más tünetben (betegségben), újra jelentkezik a probléma. Mert az ok ott maradt! Félreértések elkerülése végett, a nyugati orvostudománynak elvitathatatlan érdemei vannak – főképp a válságos esetek kezelése terén. Azonban korlátozottak az eredmények a degeneratív betegségek terén, mint pl. a rák, az izületi gyulladás, a vírusos betegségek, a szívbetegségek, az ideg, az anyagcsere- és bőrbetegségek, stb. A hagyományos gyógymódok a betegség megnyilvánulásait gyakran csak elfojtják.

Ezért aztán egyre több ember érzi úgy, hogy amit a nyugati orvostudomány nyújtani tud, az egyszerűen nem elég. Ma már közismert a gyógyszerek kockázata. Nem is olyan rég, még minden betegség és szenvedés megszüntetésének igéreteként tartották számon, ma már minden további bajok fő okozói lettek. Egyre többen érezzük úgy, hogy az egészséget ma már nem tekinthetjük magától értetődőnek és kizárólagosan nem bízhatjuk rá magunkat az egészségügyi apparátusra.

Napjainkban tehát mind több ember keres gyógyírt betegségeire az egészségügy keretein kívül. Egyre nő azon betegek száma, akik természetgyógyászok, homeopaták, masszőrök és más, alternatív gyógymódokkal foglalkozó szakemberek segítségét veszik igénybe. Egyre nő a gyógynövények és gyógynövény készítmények iránti kereslet. Még az Egészségügyi Világszervezet a WHO is szükségesnek találta, hogy elismerje és támogassa a hagyományos népi gyógyászatot. Ez azt jelenti, hogy a nyugati orvostudomány számára nem csak lehetséges, hanem egyenesen kívánatos is, hogy együttműködjön a népi gyógyászattal.

Mi is tulajdonképpen a természetgyógyászat? „A természetgyógyászat az ember természetes öngyógyító képességének segítésével és a természetben megtalálható anyagok gyógyító hatásaival, alkalmazásával foglalkozó irányzata.” Hippokratész a gyógyítás történetének legismertebb alakja mondta: „A természet, orvos a betegségek ellen. A természet mindig megtalálja az eszközöket és az utakat … nevelés nélkül, s anélkül, hogy tanulta volna, elvégzi kötelességét…”

Az emberi szervezetnek saját beépített gyógyító mechanizmusai vannak. Ezért heged be a seb, forr össze a törött csont. A betegségeink 85%-a természetes úton, magától meggyógyul – sok estben anélkül, hogy a létezéséről valaha is tudnánk. A szervezetünk minden erővel törekszik az egyensúlyi állapot helyreállítására, a gyógyulásra. Fontosak a betegségek fizikai okai és gyógymódjai is, azonban valahol mélyebben kell kutakodnunk, hogy megoldásra leljünk. A nyugati világban az egészségünk megőrzésének kérdését felosztották egymás között a testi, és lelki betegségek specialistái. A gond csak az, hogy az embert és a problémáit nem lehet így feldarabolni.

Az élő ember teste és lelke szorosan kapcsolódó részek, melyek EGY önálló egységet alkotnak. Ha valamelyik részünkkel valami történik, az befolyásolja a többi részt is. Vagyis a test-lélek-szellem nem csupán kapcsolatban vannak egymással hanem EGY-ek. Egy EGYSÉG-et, egy EGÉSZ-et képeznek. Ezt hívjuk EGÉSZ-SÉG-nek.
Nem szétválaszthatóak, nem vizsgálhatóak külön, nem tudunk külön hatni valamelyikre, akkor is, ha azt hisszük, hogy ezt tesszük. Mintegy 2400 évvel ezelőtt már Szókratész kijelentette, hogy “nem létezik a lélektől független, pusztán testi betegség”. Majd Platón, a méltán híres tanítvány keserűen állapította meg: “A betegségek kezelésében a legnagyobb tévedés, hogy külön orvosok foglalkoznak a test, valamint a lélek bajaival, holott e kettő nem választható el egymástól.” Mind a mai napig egymástól elszakítva vizsgálják őket.

A természetgyógyászat a teljes életre helyezi a hangsúlyt. A betegség elsődleges gyógyítójának a test-lélek-szellem egységét tekinti. Az általunk létrehozott modern világ, az „újtermészet” túl messzire vitt bennünket az „őstermészettől”. Elfelejtettük, hogy az ember a természet szülötte és meg kell őriznie vele a harmonikus kapcsolatát. Ez azt jelenti, hogy tiszteletben  kell tartani azokat az alapvető természeti törvényeket, melyeknek minden földi lény, így az ember is a hatalma alá tartozik.

Mi köze van ennek a gyógyításhoz? A gyógyszerek évszázadokon keresztül a bennünket körülvevő – velünk harmóniában élő -, növényekből, állatokból és ásványi anyagból készültek. Használatukat a tapasztalatra alapozták. Bő száz évvel ezelőtt a kapcsolat gyengülni kezdett, ahogy a tudomány, majd a technológia fejlődésével az emberek mind kevésbé függtek közvetlenül természetes környezetüktől. És ezen a ponton lép be a képbe a kémia tudománya. A gyógyszerészet nem tudott ellenállni a kémia csábításának, és megkezdte elfordulását a természettől. A gyógyításban áthelyeződött a hangsúly a test öngyógyító folyamatainak segítéséről – belső egyensúlyának a helyreállításáról – a betegség tüneteinek gyógyszerekkel történő agresszív megsemmisítésére.

A természetgyógyászat az ősi, több ezer év alatt kitapasztalt, a természet törvényeit tiszteletben tartó módszereket alkalmazza. Nincs ebben semmi csoda, vagy varázslat. Csak harmónia önmagunkkal, környezetünkkel, a természettel. Betegség tehát csak akkor keletkezik, ha én nem önmagam vagyok. Mert betegnek lenni, annyi mint kettősségben, azaz nem egységben élni. Minden egyes tünet felhívás arra, hogy befelé tekintsünk és megfelelő választ adjunk testünk üzenetére. Ha az ember valóban rálel a helyes válaszra a tünet nyomtalanul eltűnik. És ha ezt képesek leszünk elfogadni, akkor nem kell tovább rettegnünk, az un. gyógyíthatatlan betegségektől.

Mert semmi sem gyógyíthatatlan!

A betegségeket a természetellenes életmód következtében rosszul működő sejtek és szövetek tökéletlensége okozza. Forduljunk bátran a Természethez, és adjunk neki esélyt arra, hogy tökéletes sejtek, szövetek felépítése révén visszaállítsa az egész szervezet megszokott rendjét, EGÉSZSÉG-ét.

Remélem az olvasott információk segítenek megteremteni a bizalmat, hogy problémájával, betegségével felkeressen.

Bejelentkezés:

Kardos Tibor
Telefon: + 36-70-776-8663
E-mail:

kardostibor@eletmod.net

almandin2000@gmail.com